Taket

Taket

Taket

I alt for mange takstrapporter står det “taket er besiktiget fra bakkenivå”. Det kunne egentlig bare stått: “Taket er ikke besiktiget”.

Taket må sjekkes.

Dersom det er mugg eller sopp på loftet er taket et svært viktig sjekkpunkt – Men: egentlig er taket alltid et godt sjekkpunkt. Dette fordi huller, åpninger og mangel på lufting kan være årsaken til problemene på loftet. Har man først problemer med taket, så har man problemer med loftet. Har man problemer med loftet, så har man i realiteten problemer med hele boligen.

Hva skal takstmannen sjekke?

Det er mye en takstmann bør sjekke. Alderen på taket kan i mange tilfeller fortelle litt om tilstanden på taket. Et tak med takstein holder normalt sett fra 40-50 år. Noen ganger lenger, noen ganger kortere. Er det shingel på taket kan man regne med 15-25 år. I begge tilfellene under forutsetninger av at det er utført av fagfolk.

Gjennomføringer av for eksempel piper og luftekanaler er viktig å sjekke. Det samme gjelder takvinduer. På flate tak er det viktig å sjekke sveis og ellers svakheter i selve takbelegget.

Vær også oppmerksom på dersom det er istapper fra gesims og takrenner. Dette er et tegn på et problem rundt isolering/lufting. Gjerne som følge av etterisolering, utført av amatører.

Rett takstmann til ditt oppdrag

Det viktigste når du velger takstmann, er at takstmannen kan det byggfaglige. Det vil si at han/hun har bygget, restaurert og reparert boliger selv. Bare da kan du være trygg på at det er rett takstmann. At takstmannen i tillegg er videreutdannet ved Mesterskolen og medlem av BMTF er enda en kvalitetssikring.