Sjekkpunkter

Forruten å sjekke om boligen har lovlighetsmangler, tar denne rapporten utgangspunkt i at en byggmester sjekker 7 punkter på en bolig som skal selges:

  • Våtrom
  • Rom under terreng
  • Krypekjeller
  • Loft
  • Konstruksjon
  • Drenering
  • Tak

I konflikter mellom kjøper og selger er det heller sjelden at det oppstår konflikt rundt slike ting som beliggenheten av boligen eller fargevalg på rom. Takstmannen skal beskrive byggtekniske feil og mangler, og komme med forslag til hvordan dette bør repareres.