Rom under terreng

Rom under terreng

Rom under terreng

Rom under terreng er de rommene som er i en typisk kjeller. Når man sjekker disse rommene kan det være for å avdekke om det er noe galt med dreneringa. Noen ganger ligger rom under terreng vegg i vegg med en krypekjeller.

Her er det viktig å måle fuktighet og se etter misfarginger på for eksempel vegger, gulv og tak.

Visuell befaring av rom under terreng

Fukt som siger inn fra undersiden eller gjennom veggene er faremomenter man bør se etter.  Dette ser man enkelt dersom det er synlig betong eller murblokker. En takstmann med byggfaglig bakgrunn vil kunne se dette ved enkle målinger og selvfølgelig ved en visuell befaring. En dyktig takstmann benytter visuell befaring i tillegg til målinger. Dersom du allerede har kjøpt deg en bolig, som er mer enn 10 år gammel, og det står i takstrapporten at det er kun gjort en visuell undersøkelse av kjelleren eller øvrige rom under terreng, regnes dette som en meget slett jobb. Du bør da kontakte en byggmester for å få en vurdering som er litt grundigere enn en visuell undersøkelse. Når det står visuell, har takstmannen kun sett det samme som du har sett. Ingenting mer.

Rett takstmann til ditt oppdrag

Dersom du skal selge bolig kan det være lønnsomt å få en tilstandsrapport som kun tar for seg de områdene der det, statistisk sett, er konflikt. Som regel vil ikke en grundig tilstandsrapport være avgjørende for prisen på boligen, av flere grunner. For det første vil for eksempel en bolig selges på grunnlag av beliggenheten. Dette vil også være avgjørende for prisen. For det andre vil for eksempel en bolig med en Eierskifterapport™ være en ærlig måte å selge boligen på. Boligkjøperen vil nok heller betale mer for en bolig, som har en Eierskifterapport™ fordi kjøperen vet at det ikke blir konflikter i etterkant av bolighandelen. Begge parter ønsker egentlig bare trygghet rundt bolighandelen.