Loftet

Loftet

Loftet

Sammen med en eventuell krypekjeller er loftet det området hvor man enklest får se et totalbilde av boligen.

Loftet forteller mye om boligen

På loftet er det viktig å benytte luktesansen og ikke minst øynene. Lukter det friskt og godt, og at det ikke er noen misfarginger er det ofte et godt loft, og det er nesten like ofte en god bolig. Ser man vannlekkasjer, eller om det lukter vondt er det ofte problemer. Da er det viktig å avdekke hva som er årsaken til problemene.

Resultatet av de observasjoner man gjør på loftet må man ha i bakhodet når man sjekker taket utvendig.

Kaldt loft

Dersom det er et kaldt loft kan luftlekkasjer og lite isolasjon nedenifra være et problem. På et kaldt og uinnredet loft er det lettere å finne misfarginger rundt for eksempel pipe og rundt luftekanaler. Er det montert downlight mellom varme rom og kalde loft, bør dette sjekkes av en fagperson. Man bør også sjekke om loftsluka er tett.

Innredning av loftet

Å innrede et loft kan være lønnsomt dersom du trenger mer plass. Dersom du lurer på om det er mulighet for å innrede loftet kan du få svar på spørsmål vedrørende dette om du for eksempel tar med deg en fagmann på visning. Dette kan være om det er tilstrekkelig romhøyde, lysforhold og eventuelt lydforhold.

Årsaken til problemene

Hvem som helst kan i utgangspunktet undersøke et loft og finne synlige feil. Det er som regel ikke de synlige feilene det tvistes om i Norske rettsaker, det er de skjulte. Finner man for eksempel svertesopp på treverket, på loftet, er dette synlig. Isolert sett, vil neppe svertesopp være farlig. Det er årsaken til svertesoppen som kan være farlig. Denne årsaken kan ikke hvem som helst finne ut av.

EN BMTF-sertifisert takstmann her minimum 6 års utdannelse, før han/hun starter på kurs i tilstandsanalyse ved omsetning av bolig på Mesterskolen.