Konstruksjon

Boligens konstruksjon er boligens skjelett. På de fleste boliger er selve konstruksjonen helt i orden, men det kan være Eierskifterapport_BMTFmomenter som gjør at konstruksjonen kan være svekket.

Det kan ha flere årsaker som blant annet dårlig vedlikehold, deler av konstruksjonen er fjernet og dermed svekket, høy fuktighet i for eksempel kjeller kan gjøre at skadedyr trives godt i konstruksjonen, eller rett og slett håndverkerfeil fra den gangen da boligen eller bygningsdelen ble bygget.