Historien bak rapporten

5-PunkterNår Forbrukerrådet forteller at 50 % av boligkjøperne ikke leser tilstandsrapporter og takstrapporter på 6-7 sider, så kan man ikke lage en ny type rapport på 40 sider og håpe at denne blir lest. Den blir heller ikke lest, så enkelt er det.

BMTFs faggruppe startet ut med 5 punkter om hva som var viktig for å redusere antallet konflikter i markedet. En fagmann kan finne praktiske løsninger på det meste. Det er kanskje ikke rart at faggruppa klarte å komme opp med de syv tekniske sjekkpunktene som skal til for å redusere konflikter i markedet.

Lappen over illustrerer hva som var utgangspunktet etter innspill fra de tyngste aktørene i markedet.

Konfliktområder

BMTF innhentet informasjon om hvilke områder det vanligvis er konflikt rundt ved omsetning av bolig og brukte dette som grunnlag for å lage en ny rapport. Her tok man utgangspunkt i syv punkter hvor det ofte er konflikter.

Kun fagfolk

Vi tror at en tilstandsanalysen på en enebolig gjøres best av en byggmester. I de siste årene har det ikke vært så nøye på hvem som kaller seg takstmann, det har fått flyte ut fordi det kun har vært to takseringsforbund som har regulert markedet. Nå er det tre. Det tredje er BMTF, som krever at alle som begynner på kurs har mesterbrev i et av byggfagene. Når mer enn 25 % av alle bolighandler havner i en rettslig tvistesak, vil det være feil å la takstmenn gå fri. Selvfølgelig har dårlige takstmenn sin del av skylda. BMTF er takseringsforbundet som har innført begrepet Fagmann Garanti.

Lett å lese

Mange meglere, boligkjøpere, boligselgere, advokater,osv. klager ofte på at tidligere rapporter har vært veldig kryptiske, og har et vanskelig språk som er vanskelig å forstå for “vanlige folk”. Av og til kan det være så vanskelig å forstå at ikke fagfolk skjønner det en gang. Man kan godt si at i en Eierskifterapport™ kaller man en spade for en spade. Er det målt fuktighet på 19% i treverk rundt badet så er det målt fuktighet på 19% i treverk rundt badet. Det er ikke “ved rutinemessige fuktmålinger målt høye verdier”. Mange ganger er det ikke lett å skrive enkelt og forståelig dersom man skal prøve på å fraskrive seg ansvar for noe man ikke har sjekket.

Lett å forstå

Å lete etter en TG 1 innimellom teksten som beskriver hvilken farge det er på gulvbelegget er unødvendig. På Eierskifterapport™ er det ikke alltid nødvendig å beskrive en bygningsdel dersom den er i topp stand. Det viktigste er å se på tilstandsgraden og fargekoden at den faktisk er i god stand.

Første side

Et problem har vært at ikke kjøpere leser rapporten, men trenger de det? Ja, hvis kjøperen får ei blekke på 40 sider, så må de lese rapporten. Ikke nødvendigvis med en Eierskifterapport™, det holder ofte å lese første side av en Eierskifterapport™. Her kan den potensielle kjøperen se hvilken tekniske tilstand boligen er i. Dersom det er røde og gule punkter på første side, så kan kjøperen snu rapporten og se på siste side. Her listes opp det som eventuelt er galt, og en anbefaling fra markedets beste fagmann om hvordan man kan utbedre det som er galt.

For Eierskifterapport™ fra en takstmann i Oslo og omegn kan du se på denne siden. Ellers finner du mange kvalifiserte takstmenn som utfører Eierskifterapport™ over hele landet her.

Den perfekte tilstandsrapporten for bolig er en kombinasjon mellom en Eierskifterapport™ og en takstmann fra BMTF.