Fargekoder

Fargekodene og tilstandsgradene hører sammen og skal gi et raskt overblikk over boligens tilstand.

tgs

Når en bygningsdel vurderes settes det en tilstandsgrad og en fargekode. Samtlige tilstandsgrader telles automatisk opp og finnes på rapportens førsteside.