Boligtilstandsrapport light

Mens Boligtilstandsrapport™ tar utgangspunkt i NS3600, tar Eierskifterapport™ utgangspunkt i de feil og mangler som ofte er årsaken til konflikter i markedet.

Ved salg av en normal enebolig er det mest sannsynlig ikke nødvendig med en Boligtilstandsrapport™ fordi denne koster relativt mye. En Eierskifterapport™ tar for i utgangspunktet for seg det som kan føre til konflikter i markedet.

Målet med Eierskifterapport™ er at dette er et rimelig alternativ utført av en lokal byggmester for å unngå konflikter i etterkant av en bolighandel.