Rapporten!

Eierskifterapport™ er tilstandsrapporten med faglig rammeverk som benyttes ved boligsalg i Norge. Dette er rapporten enhver kjøper og selger bør kreve ved en bolighandel – Ikke mere, ikke mindre. Rapporten er enkel, men likevel en grundig tilstandsrapport som tar utgangspunkt i avhendingsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres som regel grundigere undersøkelser der det erfaringsmessig oppstår konflikter mellom kjøper og selger. I og med at det kun er fagfolk som kan utføre denne rapporten vil den mest sannsynlig fremstå som den grundigste og tryggeste rapporten i markedet. Rapportene leveres kun av takstmenn tilknyttet BMTF. Ekte...

Les mer

Sjekkpunkter

Forruten å sjekke om boligen har lovlighetsmangler, tar denne rapporten utgangspunkt i at en byggmester sjekker 7 punkter på en bolig som skal selges:

  • Våtrom
  • Rom under terreng
  • Krypekjeller
  • Loft
  • Konstruksjon
  • Drenering
  • Tak

I konflikter mellom kjøper og selger er det heller sjelden at det oppstår konflikt rundt slike ting som beliggenheten av boligen eller fargevalg på rom. Takstmannen skal beskrive byggtekniske feil og mangler, og komme med forslag til hvordan dette bør repareres.

Les mer »

Boligtilstandsrapport light

Mens Boligtilstandsrapport™ tar utgangspunkt i NS3600, tar Eierskifterapport™ utgangspunkt i de feil og mangler som ofte er årsaken til konflikter i markedet.

Ved salg av en normal enebolig er det mest sannsynlig ikke nødvendig med en Boligtilstandsrapport™ fordi denne koster relativt mye. En Eierskifterapport™ tar for i utgangspunktet for seg det som kan føre til konflikter i markedet.

Målet med Eierskifterapport™ er at dette er et rimelig alternativ utført av en lokal byggmester for å unngå konflikter i etterkant av en bolighandel.

Les mer »

BMTF

BMTF, eller Byggmestrenes Takseringsforbund, er et forbund for takstmenn som ble stiftet 11. januar 2014. Forbundet organiserer hovedsaklig takstmenn med mesterbrev i byggfag. 1.januar 2021 talte forbundet 650 medlemmer.

Hovedårsaken til at forbundet ble stiftet var alle konfliktene i boligmarkedet. I dette markedet har man aldri vært villig til å ta tak i disse problemene. Det har vært gjort spede forsøk på å lage private samarbeidsavtaler for å slippe endringer.

BMTF skolerer sine medlemmer gjennom Mesterskolen, som har nettbaserte studier i innen tilstandsanalyse ved omsetning av bolig. Ønsker du å finne en takstmann som kan det byggtekniske finner du en liste på finn-takstmann.no.

Les mer »

Recent News